Finn et ferdig kryssord:
For best resultat, skriv inn ordene i ledetrådene (eller svarene) i puslespillet du søker etter.

Vikingtida 2024-02-14

15 : Annet ord for slave. Høvdinger brukte dem til hardt arbeid på gården. • Den øverste lederen for et bestemt område. • Forskere er ikke helt enige om hva ordet kommer av. Fra "å dra i viking" eller "mennesker fra vikene". • Mannen som oppdager Amerika og kaller det Vinland. • Kloster i England som blir angrepet av ...
puzzle

Biologisk mangfald i nordområd 2024-02-14

15 : Dyr med kvit pels og lever på Svalbard. • Stort område med urørt natur som er verna mot inngrep. • Område med urørt, sårbar natur som kan total fredast med strenge reglar for kva som er lov i område. • Område som er spesielt dedikert til beskyttelse og bevaring av fuglelivet og deres naturlige habitat. • Grensa for kor d...
puzzle

Knertenkryss 2024-02-12

5 : Han er laget av trær, og er en snakkende pinne • FJFJ • SOWSPWLMD • DKDJKJDJD • Hun er kjæresten til Knerten
puzzle

Januar1 2024-02-12

15 : Mountain • Forest • Ocean • River • Snow • Sun • Summer • Winter • Fall/Autumn • Spring • Food • House • City • Car • Train
puzzle

1. Januar 2024-02-12

15 : Mountain • Forest • Ocean • River • Snow • Sun • Summer • Winter • Fall/Autumn • Spring • Food • House • City • Car • Train
puzzle

Hjernen og puberteten 2024-02-12

7 : Sjefen over hele kroppen, den som gjør deg til akkurat deg • Hjernen sender dette til andre deler av kroppen og gir beskjed om hva de skal gjøre • Hjernen ligger i dette • Hjernen ser omtrent ut som • Hjernen er bygget opp av milliarder av dem • Så mange figurer har hjernen • For å få plass til all informasjonen, er hjernen….
puzzle

Roald Dahl 2024-02-05

10 : Har en liten svart flekk på øyet • Ikke ditt ekte hår • Hva heter fuglene faren til Danny fanger? • Hva spruter blekkspruten når den blir redd • En tørket drue • Noe man har på hendene • Hva heter halen til hesten? • Brukes til å vanne blomster i hagen • Snakke lavt • Hva skjer med rosinene når man putter de i ...
puzzle

Norsk språkhistorie 2024-02-05

7 : Hva kaller vi det språket som folk i skadinavia før de snakke norrønt • Hva slags alfabet erstattet i runealfabetet • Hva var skriftspråket i Norge fra 1400 tallet og fram til 1800 tallet? Hvordan var talespråket. • På hvilken måte fikk Asbjørnsen og Moe det danske skriftspråket til og virke mer norsk • Hvikle tre...
puzzle

Grunnleggende kjemi 2024-02-01

15 : Gresk for udelelig • Elektrisk ladete atomer • Positivt ladet • Negativt ladet • Stoff der alle atomer er av samme type • To eller flere atomer • Blanding der minst ett av stoffene er et metall • Stoffgruppe 8 • Den letteste gassen • Finnes i alle organiske stoffer • Belegg på jern • Blanding av hydrogen og oksygen • Stoff nummer 8 • Baner med el...
puzzle

Celler 2024-02-01

13 : Verktøy som gjør at vi kan se på veldig små gjenstander. • Den minste enheten for alt liv. • Begrep for alt som er levende. F.eks dyr, planer og sopp • En type mikroorganisme som består at kun en celle. • Inneholder arvestoffet • Tynn hinne som omgir cellen • Lager ulike proteiner • Kalles som cellens kraftverk • Cellen får ...
puzzle
Copyright infobilder.com