Opphavsrett - Bruksbetingelser

 

Opphavsrett - Bruksbetingelser – Infobilder.com

Brukere som bruker informasjon og tjenester som tilbys på Skolebilder.com, forutsettes å ha erklært seg enig i bestemmelsene i denne bruksavtalen.

Skolebilder.com kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller feil i opplysningene på nettsiden.
Du bruker bildene på eget ansvar, og du forblir selv ansvarlig for å kontrollere og bruke betingelsene i forbindelse med opphavsrett på bilder og annet materiale.
Du er enig i at Skolebilder.com ikke kan holdes ansvarlig for noen som helst skade som kan oppstå som følge av bruken av bildene og nettsiden.
Feilaktige opplysninger eller mangler på nettsiden gir ikke rett til økonomisk kompensasjon.

Skolebilder.com
- er ikke ansvarlig overfor brukere eller tredjemann for eventuell direkte, indirekte eller tilfeldig skade, fortjenestetap eller for
hvilken som helst skade som forårsakes av dets forsømmelse eller forglemmelse ved fremskaffelse, sammensetning, montering, nedskriving og/eller tolkning av informasjon.
- tilbyr nettsiden uttrykkelig "som den er".
- kan ikke stilles ansvarlig for (midlertidig) utfall funksjonsfeil eller eventuell dårlig funksjon av systemet.
- er ikke ansvarlig for lenker til nettsider som forvaltes av tredjemann.
- forbeholder seg retten til enhver tid å gjennomføre forbedringer og/eller endringer på nettsiden.

Tekster, lay-out, tekst og annet innhold på denne nettsiden faller inn under beskyttelsen av opphavsretten og annen lovgivning vedrørende intellektuell eiendom.
Det er forbudt å bruke denne informasjonen for ulovlige øyemed, eller å lagre den elektronisk.
Lagring av informasjon som finnes på denne nettsiden i en database er ikke tillatt, med unntak av 'hurtigbufring' av informasjonen av en nettleser.

Nettsidens forvalter kan si opp, blokkere eller fjerne kontoen, uten foregående kunngjøring eller varsel.
Skolebilder.com kan ikke stilles ansvarlig for eventuell forvoldt skade.

Skolebilder.com forbeholder seg retten til å endre denne brukeravtalen til enhver tid.
Den endrede brukeravtalen vil bli kunngjort på Skolebilder.com og vil tre i kraft automatisk tretti dager etter den første kunngjøringen på nettsiden.

Ved uoverensstemmelser gjelder belgisk rett.
Partene aksepterer at elektronisk kommunikasjon mellom dem skal ha samme rettskraft som et skriftlig bevis.
I tilfelle uoverensstemmelser eller tvister er kun domstolene i Brugge autorisert til å behandle saken.


Opphavsrett
Denne nettsiden er en samling med flere typer bilder, hver med sine spesifikke bruksbetingelser:

1. Bilder som er utviklet spesielt for denne nettsiden.

På eller under bildet står meldingen
© Schoolplaten.com,
© colorpix.be,
© edupics.com

Brukeren er fri til å :
Bruke arbeidet til personlige eller undervisningsmessige formål

I henhold til følgende betingelser:
Materialet skal ikke tilbys på en annen nettside.

Ikke-kommersiell :

Brukeren har ikke lov til å bruke arbeidet til kommersielle formål

Ingen utledede arbeider:

Brukeren har ikke lov til å bearbeide materialet.

-Brukeren kan avstå fra en eller flere av disse betingelsene med foregående godkjenning fra den berettige personens side.
-Ingenting i denne lisensen har til hensikt å minske eller begrense forfatterens ideelle rettigheter.
Content Protected by sofam.be and international copyright laws

Bilder som er sammensatt med fargeleggingen på nettet faller inn under betingelsene om opphavsrett i edupics.com.
Alle individuelle bilder i applikasjonen er eiendom til edupics.com eller partnere.
--------------------------------------

2. Bilder fra andre nettsider

Bilder fra andre nettsider faller inn under følgende underkategorier:

2.1 Bilder brukt med eksplisitt godkjenning fra de opprinnelige nettsidene.

For mange bilder er det gitt eksplisitt godkjenning til å bruke dem på vår nettside.
For disse bildene gjelder bestemmelsene om opphavsrett på den opprinnelige nettsiden.
Ytterligere spørsmål om bruken av disse bildene skal stilles til bildenes eiere.
Den opprinnelige nettsiden er som oftest nevnt på eller under bildet.

2.2 Bilder som brukes på vår nettside i overensstemmelse med bruksbetingelsene på den opprinnelige nettsiden.

2.3 Public Domain Images

"Once placed in the public domain, the Work may be freely reproduced, distributed, transmitted, used, modified, built upon, or otherwise exploited by anyone for any purpose, commercial or non-commercial, and in any way, including by methods that have not yet been invented or conceived."

Fullstendig tekst :
http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

2.4 Bilder under Gnu-lisens

"The GNU Free Documentation License gives users the rights to copy, redistribute and modify a work and requires all copies and derivatives to be available under the same license. Copies may also be sold commercially, but if produced in larger quantities (greater than 100) then the original document or source code must be made available to the work's recipient".


Fullstendig engelsk tekst :
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

2.5 Creative Commons Licenties

- Attribution
- Attribution-NoDerivs
- Attribution-NonCommercial-NoDerivs
- Attribution-NonCommercial
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike
- Attribution-ShareAlike

Mer informasjon på : http://creativecommons.org/licenses/

2.6 Bilder av illustratører.

På denne nettsiden finnes en hel del illustrasjoner som kommer direkte fra eksterne illustratører.
Brukeren kan:

- anvende arbeidet til personlig bruk og bruk til opplæring i klasse eller på skole.

Brukeren kan ikke:

- sette arbeidet på en annen nettside
- lage utledede arbeider.
- spre arbeidet i noen som helst form (med unntak av ikke-kommersiell bruk til opplæring i skolen)
- bruke arbeidet i kommersiell hensikt

Hvis annen bruk ønskes, må du ta kontakt med illustratøren.


----------------------------------------------------------
Privacy Policy

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us.

The privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, our site makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
Our site uses cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on our website.
.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to our site and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....
Google Adsense
Puntofox Media
Adscale ...

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on our site send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

Our site has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. Our site's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.Content of this site er protected by SOFAMWebsite protected by Copyscape - Plz Respect Copyright.

- There are restrictions on the use of most images. Please be careful, and study the conditions that apply to each resource. -

Copyright infobilder.com