Tips: løs kryssord på nett.
Lagre eller legg denne siden til i bokmerker så du enkelt kan finne tilbake til kryssordet når som helst!

puzzle

Kap 3 - - verbene - del 3

På vei
Vannrett
0

Hun _____ ___ på skolen.

1

Vi _______ mye på Sola voksenopplæring.

2

Noen barn _____ veldig mye.

3

Å og å snakke, er det samme.

4

Nesten alle _____ tennene hver dag.

5

De ___ senger på hotellet.

6

Han _____ ofte til mamma.

7

Jeg _______ hjemlandet mitt.

8

Hva ____ du?

9

Hun _____ ___ hver morgen.

10

Nå _____ hele familien.

11

Vi ______ fotball sammen hver lørdag.

12

Han ___ bussen nå.

13

Kan du __ ___ mat i kveld?

14

Jeg ____ på Gud.

Loddrett
    
Copyright infobilder.com