Tips: løs kryssord på nett.
Lagre eller legg denne siden til i bokmerker så du enkelt kan finne tilbake til kryssordet når som helst!

puzzle

Kap 2 - verbene - del 1

På vei
Vannrett
0

Jeg ___ en bil.

1

Han ____ her.

2

Hun _____ mat.

3

Barna ____ i bøker.

4

Olena ____ å brodere.

5

Vi ____ mye norsk på skolen.

6

Noen må _____ opp!

7

Jeg liker å __ på TV.

8

De _________ mat til klassen.

9

Hva ____ du?

10

Jeg _____ her.

11

Nå skal jeg ________ __ !

12

Hun liker å _____!

13

Du kan _____ læreren.

14

De ________ norsk.

Loddrett
    
Copyright infobilder.com