Bilder å fargelegge - Infobilder.com


bilder - Bilder å fargelegge Infobilder.com
15368 bilder in 47 kategorier
New:

    Lærerike bilder og fotografier

    På vår nettside tilbyr vi deg et bredt utvalg av sider for fargelegging, bilder og fotografier.
    Alt har blitt kategorisert inn i temaer som vanligvis brukes i grunnskolen.
    Sidene til å fargelegge er laget slik at de kan brukes gjennom hele skoleåret.


    Fargelegging er mye brukt som pedagogisk virkemiddel i oppveksten og i utdanning.Copyright infobilder.com