Tips: løs kryssord på nett.
Lagre eller legg denne siden til i bokmerker så du enkelt kan finne tilbake til kryssordet når som helst!

Biologi

Biologi
Vannrett
0

Uten dette stoffet hadde det ikke vært liv på Jorden

1

I vannets kretsløp er dette energikilden

2

Når damp kondenserer blir det til....

3

Det kalles for læren om livet

4

Ku, hest, rev, menneske, sau, geit er alle....

5

Hvilken farge er det på klorofyll?

6

Hvilket livsnødvendig stoff lager trærne til oss i fotosyntesen?

7

CO2 kalles også....

8

Biosfæren betyr det området på Jorden hvor det er liv. Hva heter den delen av biosfæren hvor det er luft?

9

Hydrosfæren er en del av biosfæren. Er hydrosfæren full av ild, luft, jord eller vann?

10

Når vann blir til gass kaller vi det...

11

Læren om planter kalles...

12

Er blekksprut et pattedyr eller et bløtdyr?

13

Er krokodillen et bitedyr, et kloredyr eller et krypdyr?

14

Amfibier er landlevende virveldyr, som er avhengige av vann for å fullføre livssyklusen(= fødes, leve, føde barn, dø)sin. Et av amfibiene er et lite dyr som hopper, høyt, høyt...

Loddrett
    
Copyright infobilder.com