Bilder å fargelegge Skole

Bilder til bruk i skole og utdanning


Nøkkelord:Skole, skole, klasserom, elever, lærer, lærinne, klasse, elev, bygning,

'Skole'

Skole

En skole (gresk: σχολή, fritid) er en privat eller offentlig institusjon eller et lærested hvor lærere underviser i ulike fag, som regel for å gi barn og unge økte kunnskaper og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv. På moderne norsk brukes betegnelsen skole om undervisningsinstitusjoner for barn og ungdommer fra grunnskole til videregående skole, men ikke om høyere utdannelse.

Utdannelse

Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve "god dømmekraft" som oppnås via læring og mestring. I Norge brukes begrepet i dagligtale gjerne synonymt med begrepet høyere utdannelse, altså utdannelse ut over videregående skole, men definisjonen favner all læring av ferdigheter og kunnskaper.På vår nettside tilbyr vi deg et bredt utvalg av sider for fargelegging, bilder og fotografier.
Alt har blitt kvalifisert i temaer som vanligvis brukes i grunnskolen.
Sidene til å fargelegge er spesielt laget til bruk gjennom hele skoleåret.


Copyright infobilder.com